dihodordsky dihodordsky

Khách hàng: dihodordsky

Ngày tháng năm sinh: dihodordsky

Email: dihodordsky@yandex.ru

Điện thoại: 85874671359

Tuổi:

Ống kính:

Tự giới thiệu: Хотите надежную охрану? Щенки немецкой овчарки с дрессировкой... Дрессировка собак в питомнике немецкой овчарки. Дрессировка собак.. Двухмесячные Щенки и взрослые дрессированные овчарки. Порода немецкая овчарка. Собаки с родословной.

Các kỹ năng khác: Хотите надежную охрану? Щенки немецкой овчарки с дрессировкой... Дрессировка собак в питомнике немецкой овчарки. Дрессировка собак.. Двухмесячные Щенки и взрослые дрессированные овчарки. Порода немецкая овчарка. Собаки с родословной.