Heatherliara Heatherliara

Khách hàng: Heatherliara

Ngày tháng năm sinh: Heatherliara

Email: hethertan@gmail.com

Điện thoại: 81351991984

Tuổi:

Ống kính:

Tự giới thiệu: Обратились в аптеку по рекомендации врача и не прогадали, препарат прекрасно действует! Эрлонат 100мг (Erlotinib) - Erlonat (Эрлотиниб) - аналог Тарцева

Các kỹ năng khác: Обратились в аптеку по рекомендации врача и не прогадали, препарат прекрасно действует! Эрлонат 100мг (Erlotinib) - Erlonat (Эрлотиниб) - аналог Тарцева