Kristina Cet Kristina Cet

Khách hàng: Kristina Cet

Ngày tháng năm sinh: Kristina Cet

Email: bolgeks@mail.ru

Điện thoại: 87118687462

Tuổi:

Ống kính:

Tự giới thiệu: СТИЛЬНЫЕ СТРИЖКИ И ПРИЧЕСКИ НА КОРОТКИЕ И СРЕДНИЕ ВОЛОСЫ 2018 ГОД ------------------------ всем пока, пока...

Các kỹ năng khác: СТИЛЬНЫЕ СТРИЖКИ И ПРИЧЕСКИ НА КОРОТКИЕ И СРЕДНИЕ ВОЛОСЫ 2018 ГОД ------------------------ всем пока, пока...