Kristina Cet Kristina Cet

Khách hàng: Kristina Cet

Ngày tháng năm sinh: Kristina Cet

Email: bolgeks@mail.ru

Điện thoại: 86613661379

Tuổi:

Ống kính:

Tự giới thiệu: Маска для возрастной, пигментированной кожи! Рецепт. И очень вкусная посылка! ------------------------ всем успеха..

Các kỹ năng khác: Маска для возрастной, пигментированной кожи! Рецепт. И очень вкусная посылка! ------------------------ всем успеха..