RvetaTramb RvetaTramb

Khách hàng: RvetaTramb

Ngày tháng năm sinh: RvetaTramb

Email: cerctheseso1590@maillux.online

Điện thoại: 84568152878

Tuổi:

Ống kính:

Tự giới thiệu: 4001328 Ручка мультисистемная (3 цв+кар 0,7) Accent, Черный/палладий или Официальный магазин ручек Parker https://www.penna.ru/catalog/Parker/Sonnet/PR50B-GRY4G

Các kỹ năng khác: 4001328 Ручка мультисистемная (3 цв+кар 0,7) Accent, Черный/палладий или Официальный магазин ручек Parker https://www.penna.ru/catalog/Parker/Sonnet/PR50B-GRY4G