StevenSpems StevenSpems

Khách hàng: StevenSpems

Ngày tháng năm sinh: StevenSpems

Email: berdanosova58@mail.ru

Điện thoại: 82478926515

Tuổi:

Ống kính:

Tự giới thiệu: реставрация старинной мебели - реставрация деревянного стола, ремонт столешницы своими руками

Các kỹ năng khác: реставрация старинной мебели - реставрация деревянного стола, ремонт столешницы своими руками