Viet Nam Wedding Planner

Viet Nam Wedding Planner

Viet Nam Wedding Planner
Who is or What is the Viet Nam Wedding Planner?

Là một trong những công ty chuyên nghiệp về lĩnh vực tổ chức đám cưới (Wedding Planner) đầu tiên tại Việt Nam. Viet Nam Wedding Planner cung cấp các dịch vụ xuyên suốt cho quá trình tổ chức đám cưới bắt đầu từ: lên ý tưởng, lập kế hoạch, quản lý giám sát tiến độ công việc cũng như hỗ trợ cho Cô Dâu Chú Rể tất cả các công việc cần thiết để chuẩn bị cho một đám cưới hoàn hảo.

Website: www.weddingplanner.vn