Erato Music School

Erato Music School

Erato Music School
Who is or What is the Erato Music School?

Là trường âm nhạc tư nhân hàng đầu Việt Nam và cơ cấu như một nhạc viện mở, Erato Music & Performing Arts (EMPA) giảng dạy các bộ môn nhạc cụ : Piano (classic, jazz, pop), Keyboard, Bộ dây (violin, viola, cello & double bass), Lý thuyết & Lịch sử âm nhạc... EMPA cung cấp dịch vụ âm nhạc với các nghệ sĩ độc tấu, nhóm hòa tấu cho các sự kiện của các công ty cũng như các tiệc tư. Erato luôn hoan nghênh và đón nhận các ý kiến đóng góp cũng như những đề nghị hợp tác có quan điểm tương đồng trong việc quảng bá các giá trị của giáo dục âm nhạc & nghệ thuật.

Website: www.erato.com.vn