Erato School of Music & Performing Art's Grand Opening | Dịch Vụ Chụp Ảnh Pro Foto

Erato School of Music & Performing Art’s Grand Opening

Erato School of Music & Performing Art’s Grand Opening

Trung tuần tháng 05/2014, Erato School of Music & Performing Art đã tổ chức khai trương trụ sở mới tại Crescent Plaza, Quận 7, sau 06 năm hoạt động.

Pro-Foto-News-Erato-01 Pro-Foto-News-Erato-02 Pro-Foto-News-Erato-03 Pro-Foto-News-Erato-04 Pro-Foto-News-Erato-05 Pro-Foto-News-Erato-06 Pro-Foto-News-Erato-07 Pro-Foto-News-Erato-08 Pro-Foto-News-Erato-09 Pro-Foto-News-Erato-10 Pro-Foto-News-Erato-11 Pro-Foto-News-Erato-12 Pro-Foto-News-Erato-13 Pro-Foto-News-Erato-14 Pro-Foto-News-Erato-15 Pro-Foto-News-Erato-16 Pro-Foto-News-Erato-17 Pro-Foto-News-Erato-18 Pro-Foto-News-Erato-19 Pro-Foto-News-Erato-20 Pro-Foto-News-Erato-21