Long Trần

Long Trần // Nhiếp Ảnh

Long Trần
Some information about me

Trước khi biết đến Pro Foto, tôi chỉ là một người có niềm yêu thích nhiếp ảnh đơn thuần, lúc nào cũng nuôi nấng ước mơ làm nghề nhiếp ảnh nhưng không biết phải làm gì tiếp theo, tôi không biết làm thế nào để có thể kiếm được công việc, làm sao để khách hàng có nhu cầu chụp ảnh liên hệ với mình, nay thì con đường tôi chọn đi đã trở nên rõ ràng hơn.

You can always find me on Twitter or Facebook.