Mai Hậu

Mai Hậu // Retouch Manager

Mai Hậu
Some information about me

Mai Hậu chịu trách nhiệm quản lý bộ phận retouch hình ảnh. Pro Foto hoạt động dựa trên qu trình nhiếp ảnh chỉ cần chụp ảnh và chuyển giao file cho bộ phận retouch, với mục tiêu để quản lý được chất lượng hình ảnh đầu ra một cách đồng bộ. Nhiệm vụ của Hậu là tạo sự vận hành trơn tru giữa công việc chụp ảnh và công việc retouch. Pro Foto rất an tâm và tự hào khi có Hậu là một thành viên.

You can always find me on Twitter or Facebook.