Sou Tô Thế Viên

Sou Tô Thế Viên // Business Development Manager

Sou Tô Thế Viên
Some information about me

"Tôi tìm đến với Pro Foto bởi vì công việc này đã mang cho tôi sự hứng khởi mỗi ngày, giúp tôi hài hoà được niềm đam mê giữa nhiếp ảnh và Quản Trị Kinh Doanh. Tôi tin rằng Pro Foto sẽ phát triển một cách vững mạnh bởi những giá trị và nền tảng mà tập thế chúng tôi đã cùng chung tay gầy dựng. Pro Foto sẽ là nơi kết nối được các tài năng trong lĩnh vực nhiếp ảnh và những cá nhân, đơn vị có nhu cầu sử dụng hình ảnh"

You can always find me on Twitter or Facebook.