Trần Mạnh Cường

Trần Mạnh Cường // Nhiếp Ảnh / Đạo Diễn

Trần Mạnh Cường
Some information about me

Bắt đầu hoạt động nhiếp ảnh từ năm 2000, và chuyển sang chụp ảnh cho báo chí trong suốt thời gian học Đạo Diễn Điện Ảnh. Hiện là Giám Đốc của công ty quảng cáo và tổ chức sự kiện mang tên TMC Advertising, đồng thời sở hữu thương hiệu TMC Photography chuyên về chụp ảnh quảng cáo, cũng như TMC Pictures chuyên về quay phim quảng cáo.

You can always find me on Twitter or Facebook.