Testimonial by Phương Anh

Testimonial by Phương Anh

Testimonial by Phương Anh

Công việc của mình rất cần đến những bức ảnh đẹp, vì mình làm nghề trang trí tiệc cưới. Mỗi khi hoàn thành xong phần trang trí, dù có làm đẹp đến đâu mà không có người chuyên nghiệp để chụp ảnh mà phải tự chụp bằng điện thoại thì mình cảm thấy rất bứt rứt, tiếc nuối cho tác phẩm của mình. Nhờ có Pro Foto mà mình cảm thấy công việc của mình trở nên dễ dàng, thuận lợi hơn.